«جلسه آموزشي ثبت زايمان و مرگ پری ناتال»

laptop-internet-online231291دومین جلسه آموزشي نرم افزار ثبت اطلاعات زايمان و نظام مراقبت مرگ پری ناتال سال ۹۲ ویژه مراكز درماني

شهرستانهای اصفهان در روز سه شنبه مورخ ۲۲ اسفند ماه با حضور مسئولین ثبت اطلاعات آماري زایمان، نظام مراقبت مرگ پری ناتال و مسئول ورود اطلاعات در نرم افزار های مذکور از در محل معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه به منظور جمع آوری آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت زایمان ها و طبق دستورالعمل وزارت متبوع، در خصوص نحوه تکمیل فرمهای ثبت زایمان و مرگ پری ناتال و ورود اطلاعات در نرم افزار های مربوطه آموزش های لازم ارائه شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳