«جلسه آموزشي ثبت زايمان و مرگ پری ناتال»

laptop-internet-online151291جلسه آموزشي نرم افزار  ثبت اطلاعات زايمان و نظام مراقبت مرگ پری ناتال سال ۹۲در روز سه شنبه

مورخ ۱۵ اسفند ماه با حضور مسئولین ثبت اطلاعات آماري زایمان، نظام مراقبت مرگ پری ناتال و مسئول ورود اطلاعات در نرم افزار های مذکور  از مراكز درماني شهر اصفهان در محل معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه به منظور جمع آوری آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت زایمان ها و طبق دستورالعمل وزارت متبوع، در خصوص نحوه تکمیل فرمهای ثبت زایمان و مرگ پری ناتال و ورود اطلاعات در نرم افزار های مربوطه آموزش های لازم ارائه شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳