"نقش فضای مجازی در توسعه گردشگری سلامت"

کارگاه آموزشی "نقش فضای مجازی در توسعه گردشگری سلامت" با حضور جناب آقای دکتر هاشم زاده رئیس محترم اداره گردشگری سلامت وزارت متبوع به همراه کارشناس محترم آن اداره و کارشناسانIPD و IT مراکز درمانی و مراکز جراحی محدود در روز یکشنبه ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ در معاونت درمان برگزار گردید. در این کارگاه درخصوص اهمیت نقش فضای مجازی در رقابتی تر شدن فضای حوزه گردشگری سلامت بحث و تبادل نظر صورت گرفت و بر لزوم طراحی و ارتقاء سایتها و ثبت صحیح اطلاعات بیماران خارجی در سامانه آواب تاکید گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳