گرد همایی اجرایی و کارگاه آموزشی سامانه الکترونیکی صدور پروانه های موسسات پزشکی

در راستای الکترونیکی شدن پرونده های موسسات پزشکی کشور  گرد همایی اجرایی و کارگاه آموزشی سامانه الکترونیکی صدور پروانه های موسسات پزشکی روز دوشنبه ۸ شهریور ماه، با حضور آقای دکتر مشکینی معاون محترم اجرایی دفتر نظارت اعتباربخشی امور درمان وزارت متبوع ، معاون محترم درمان ، مدیر نظارت و اعتبار بخشی و صدور پروانه ها و کارشناسان اداره صدور پروانه های وزارت و مسئولین ادارات صدور پروانه های دانشگاه های مهمان

پیام تبریک معاون درمان بمناسبت گرامی داشت هفته دولت

هشتم شهریور ماه ،یاد آور کوچ دو پرستوی سبک بال رفته تا افق عرش ،شهیدان رجایی و باهنر است.ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر ،هفته دولت را به همه دولت مردان و کارمندان خدوم و متعهد تبریک عرض نموده و موفقیت همگان را در راستای تحقق آرمانهای بلند حضرت امام خمینی (ره) ومقام عظمای ولایت حضرت آیت خامنه ای (مد ظله العالی )و ادامه راه شهداء و زحمت کشان عرصه سلامت  تا رسیدن به  جایگاه رفیع سلامت جامعه از درگاه خداوند متعال خواستارم .

دکتر حمیدرضا شتابی معاون درمان دانشگاه
 

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل تابستان سال ۹۵ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

صفحه‌ها

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل تابستان سال ۹۵ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های پرستاری ، هوشبری ، اتاق عمل (فصل تابستان سال ۹۵)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان سال ۱۳۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل تابستان سال ۹۵ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

اعلام نتایج کمیسیون طرح اضطراری رشته رادیولوژی در فصل تابستان ۹۵

نتایج کمیسیون اضطراری طرح  رادیولوژی فصل تابستان سال ۹۵پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

دریافت فایل اسامی پذیرفته شدگان

اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته های پرستاری ، هوشبری ، اتاق عمل (فصل تابستان سال ۹۵)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان سال ۱۳۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید

کمیسیون اضطراری طرح رشته ی رادیولوژی تابستان ۱۳۹۵

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام  کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام نتایج کمیسیون طرح اضطراری رشته رادیولوژی در فصل تابستان ۹۵

نتایج کمیسیون اضطراری طرح  رادیولوژی فصل تابستان سال ۹۵پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

دریافت فایل اسامی پذیرفته شدگان

کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۵)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام کمیسیون طرح فصل تابستان سال ۱۳۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید

کمیسیون طرح رشته ی رادیولوژی تابستان ۱۳۹۵

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام  کمیسیون  طرح فصل تابستان ۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۵)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار سال ۱۳۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار  ۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل بهار سال ۹۵ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

نتایج کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۴ رشته کارشناسی مامایی

نتایج کمیسیون  طرح فصل زمستان ۹۴ رشته کارشناسی مامایی پس از بررسی مدارک ارسالی و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۵)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار سال ۱۳۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار  ۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل بهار سال ۹۵ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

اعلام نتایج کمیسیون طرح اضطراری رشته رادیولوژی در فصل بهار ۹۵

نتایج کمیسیون اضطراری طرح  رادیولوژی فصل بهار  سال ۹۵پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

دریافت فایل اسامی پذیرفته شدگان

کمیسیون اضطراری طرح رشته ی رادیولوژی بهار ۱۳۹۵

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام  کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۵)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار سال ۱۳۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام نتایج کمیسیون طرح رشته رادیولوژی در فصل بهار ۹۵

نتایج کمیسیون اضطراری طرح  رادیولوژی فصل بهار  سال ۹۵پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

دریافت فایل اسامی پذیرفته شدگان کمیسیون طرح فصل بهار  رشته رادیولوژی

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل بهار  ۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته ی رادیولوژی بهار۱۳۹۵

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام  کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار  ۹۵به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۵)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام کمسیون طرح فصل بهار سال ۱۳۹۵ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل زمستان سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل زمستان سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل زمستان سال ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید

نتایج کمیسیون طرح اختیاری رشته مهندسی پزشکی (زمستان ۹۴)

نتایج کمیسیون طرح رشته اختیاری مهندسی پزشکی فصل زمستان ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد .
دریافت فایل اعلام نتایج

 

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام سومین کمیسیون طرح فصل زمستان  ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح اختیاری رشته کارشناسی مامایی فصل زمستان ۹۴

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته کارشناسی مامایی می رساند، تاریخ ثبت نام اینترنتی رشته ی کارشناسی مامایی جهت کمیسیون طرح فصل زمستان از روز سه شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ ساعت ۱۲ ظهر آغاز و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۲۷/۱۲/۹۴ می باشد. جهت ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید. 

 

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل زمستان سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل زمستان سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل زمستان سال ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام نتایج کمیسیون اضطراری طرح رادیولوژی زمستان ۹۴

نتایج کمیسیون اضطراری طرح  رادیولوژی فصل پاییز سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

دریافت فایل اسامی پذیرفته شدگان کمیسیون طرح پاییز  رشته رادیولوژی

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام دومین کمیسیون طرح فصل زمستان  ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل زمستان سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

کمیسیون اضطراری طرح رشته ی رادیولوژی زمستان ۱۳۹۴

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام  کمیسیون اضطراری طرح فصل زمستان  ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

ثبت نام کمیسیون طرح اختیاری رشته مهندسی پزشکی (فصل زمستان سال ۹۴)

قابل توجه کلیه متقاضیان :
۱- ثبت نام دانشجویان ارشد جهت گذراندن طرح نیروی انسانی ممنوع بوده ، خواهشمند است از ثبت نام جداً خودداری فرموده و پس از پایان فراغت از تحصیل با آخرین مدرک تحصیلی مراجعه نمایید .

 

اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل زمستان سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل زمستان سال ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.( مهلت ثبت نام تا ۳۰ بهمن ماه  تمدید شد).

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام اولین کمیسیون طرح فصل زمستان  ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل زمستان سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

تمدید زمان ثبت نام طرح تغذیه زمستان ۹۴

با  توجه به درخواست های متعدد کارشناسان تغذیه  مشمول طرح نیروی انسانی مبنی بر تمدید زمان ثبت  نام طرح تغذیه ،

کمیسیون طرح رشته ی مددکاری اجتماعی زمستان ۱۳۹۴

باتوجه به ثبت نام اینترنتی رعایت و دقت نکات زیر الزامی است.تاریخ ثبت نام اینترنتی رشته ی مددکاری اجتماعی  جهت کمیسیون طرح فصل زمستان از روز دوشنبه  مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ساعت ۱۴ آغاز و تا پایان روز یکشنبه ۲۷/۱۰/۹۴ می باشد. خواهشمند است از حضور و تماس غیر ضروری خوداری فرمائید.
 

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل زمستان  ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته رادیولوژی

کمیسیون طرح رشته ی رادیولوژی زمستان ۱۳۹۴

باتوجه به ثبت نام اینترنتی رعایت و دقت نکات زیر الزامی است.

کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل زمستان سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام کمیسیون طرح فصل زمستان سال ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمسیون طرح رشته تغذیه (زمستان ۹۴)

 

  به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری

رشته علوم تغذیه (فصل زمستان سال ۹۴)میرساند ،

جهت ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایند

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل پاییز سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

کمیسیون طرح رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زمستان ۹۴

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی میرساند جهت ثبت نام  به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل پاییز سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام چهارمین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز سال ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته روانشناسی بالینی

ثبت نام کمیسیون طرح رشته روانشناسی بالینی با توجه به ثبت نام اینترنتی رشته روانشناسی بالینی جهت سهمیه ۶ ماهه دوم سال۹۴رعایت و دقت نکات زیر الزامی است.

سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل پاییز سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز سالجاری به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل پاییز سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

نتایج کمیسیون طرح اختیاری رشته مهندسی پزشکی (پاییز۹۴)

نتایج کمیسیون طرح اختیاری رشته مهندسی پزشکی فصل پاییز سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.
دریافت فایل اعلام نتایج

 

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل پاییز سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز سال ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل پاییز سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

اعلام نتایج کمیسیون رادیولوژی

 

نتایج کمیسیون طرح  رادیولوژی فصل پاییز سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

دریافت فایل اسامی پذیرفته شدگان کمیسیون طرح پاییز  رشته رادیولوژی

اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل پاییز سال ۹۴)

 به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز سال ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته رادیولوژی

کمیسیون طرح رشته ی رادیولوژی  پاییز ۱۳۹۴

باتوجه به ثبت نام اینترنتی رعایت و دقت نکات زیر الزامی است.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل پاییز ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح اختیاری رشته مهندسی پزشکی (فصل پاییز سال ۹۴)

قابل توجه کلیه متقاضیان :

۱- ثبت نام دانشجویان ارشد جهت گذراندن طرح نیروی انسانی ممنوع بوده ، خواهشمند است از ثبت نام جدا خودداری فرموده و پس از پایان فراغت از تحصیل با آخرین مدرک تحصیلی مراجعه نمایید .

نتایج کمیسیون طرح رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

نتایج کمیسیون طرح رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

دریافت فایل اعلام نتایج
 

کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل پاییز سال ۹۴)

 به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام کمیسیون طرح فصل پاییز سال ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل تابستان سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

پنجمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام پنجمین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح اختیاری رشته کارشناسی مامایی فصل تابستان ۹۴

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته کارشناسی مامایی می رساند جهت ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی میرساند جهت ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام چهارمین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام نتایج کمیسیون اضطراری رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح اضطراری اول رشته ی رادیولوژی فصل تابستان سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح اضطراری دوم فصل تابستان ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل تابستان سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون اضطراری رشته رادیولوژی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح اضطراری اول فصل تابستان ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح اضطراری اول فصل تابستان ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته مددکاری اجتماعی

قابل توجه کلیه متقاضیان :
۱-  ثبت نام دانشجویان ارشد جهت گذراندن طرح نیروی انسانی ممنوع بوده ، خواهشمند است از ثبت نام جدا خودداری فرموده و پس از پایان فراغت از تحصیل با آخرین مدرک تحصیلی مراجعه نمایید .
 

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح اختیاری رشته های فیزیوتراپی – شنوایی سنجی – کاردرمانی- گفتار درمانی (فصل تابستان سال ۹۴)

 به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری  رشته های اختیاری فیزیوتراپی – شنوایی سنجی – کاردرمانی- گفتار درمانی میرساند، جهت ثبت نام کمیسیون طرح اختیاری فصل تابستان ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام نتایج کمیسیون رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح رشته ی رادیولوژی فصل تابستان سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد. ضمنا لازم به ذکر است کمیسیون اضطراری متعاقبا از طریق همین سایت اعلام  خواهد شد.

کمیسیون طرح رشته مددکاری اجتماعی

قابل توجه کلیه متقاضیان :
۱-    ثبت نام دانشجویان ارشد جهت گذراندن طرح نیروی انسانی ممنوع بوده ، خواهشمند است از ثبت نام جدا خودداری فرموده و پس از پایان فراغت از تحصیل با آخرین مدرک تحصیلی مراجعه نمایید .

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل تابستان سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون رشته رادیولوژی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل تابستان ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته رادیولوژی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل تابستان  ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته شنوایی سنجی (فصل تابستان سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته ی شنوایی سنجی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل تابستان ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل تابستان ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام نتایج کمیسیون رشته پزشکی هسته ای

 

نتایج کمیسیون طرح اختیاری رشته  پزشکی هسته ای سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون  اعلام شد.

 

کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۴)

 به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام کمیسیون طرح فصل تابستان ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته پزشکی هسته ای (فصل تابستان ۹۴ )

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته پزشکی هسته ای میرساند جهت ثبت نام فصل تابستان  به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۴)

 به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل بهار سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح اختیاری رشته مهندسی پزشکی (فصل بهار سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح  رشته مهندسی پزشکی  می رساندجهت ثبت نام کمیسیون طرح اختیاری رشته مهندسی پزشکی  (فصل بهار سال ۹۴) به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام نتایج کمیسیون رشته ی رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح رشته ی رادیولوژی فصل بهار سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل بهار سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته رادیولوژی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل بهار ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل بهار ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام کمیسیون طرح فصل بهار ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته تغذیه (فصل بهار سال ۹۴)

به اطلاع می رساند کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته علم تغذیه می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمسیون طرح فصل بهار ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون اضطراری دوم طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل زمستان سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

کمیسیون طرح رشته مددکاری اجتماعی (زمستان۹۳)

 به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته مددکاری اجتماعیمیرساند جهت ثبت نام  به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۴)

 به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری ،میرساند جهت ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

تکمیل ظرفیت کمیسیون طرح رشته های اختیاری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(زمستان ۹۳)

جهت سهمیه فصل زمستان رعایت و دقت نکات زیر الزامی است .قابل توجه کلیه متقاضیان :*ثبت نام دانشجویان ارشد جهت گذراندن طرح نیروی انسانی ممنوع بوده ، خواهشمند است از ثبت نام جدا خودداری فرموده و پس از پایان فراغت از تحصیل با آخرین مدرک تحصیلی مراجعه نمایید .**درصورت عدم اسکن و ارسال مدارک ، ثبت نام لغو می گردد .

کمیسیون طرح رشته ی کارشناسی مامایی فصل زمستان ۱۳۹۳

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته کارشناسی مامایی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون اضطراری طرح رادیولوژی

کمیسیون طرح اضطراری رشته ی رادیولوژی زمستان ۱۳۹۳

باتوجه به ثبت نام اینترنتی رعایت و دقت نکات زیر الزامی است.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام دومین کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون اضطراری اول طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل زمستان سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل زمستان سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام اولین کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام نتایج کمیسیون رشته ی رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح  رشته ی رادیولوژی فصل زمستان سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

کمیسیون طرح رشته رادیولوژی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام  کمیسیون  طرح فصل زمستان  ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام اولین کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل زمستان سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل زمستان سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح اختیاری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی میرساند، جهت ثبت نام  فصل زمستان  ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل پاییز سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

نتایج کمسیون اختیاری طرح رشته مددكاري اجتماعي سال ۱۳۹۳

نتایج کمسیون اختیاری طرح رشته مددكاري اجتماعي سال ۱۳۹۳پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمسیون فوق اعلام شد.جهت دریافت فایل نتایج به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

کمیسیون طرح رشته فیزیوتراپی (فصل پاییز سال ۹۳)

 به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته فیزیوتراپی میرساند، جهت ثبت نام  فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمسیون اختیاری طرح رشته علوم تغذیه فصل پاییز سال ۱۳۹۳

نتایج کمسیون اختیاری طرح رشته علوم تغذیه فصل پاییز سال ۱۳۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمسیون فوق اعلام شد.جهت دریافت فایل نتایج به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل پاییز سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل پاییز سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام  چهارمین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته علوم تغذیه (فصل پاییز سال ۹۳)

 به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته علوم تغذیه میرساند، جهت ثبت نام  فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته گفتاردرمان (فصل پاییز سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته گفتار درمانی میرساند، جهت ثبت نام  فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام نتایج کمیسیون رشته های فیزیک پزشکی و رادیوتراپی

نتایج کمیسیون  طرح اختیاری رشته های فیزیک پزشکی و رادیوتراپی  سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

کمیسیون طرح رشته مددکاری اجتماعی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته مددکاری اجتماعی میرساند جهت ثبت نام  به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته های رادیو تراپی، فیزیک پزشکی و پزشکی هسته ای (فصل پاییز ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته های رادیو تراپی ،فیزیک پزشکی و پزشکی هسته ای میرساند جهت ثبت نام فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام نتایج کمیسیون طرح اضطراری رادیولوژی فصل پاییز

نتایج کمیسیون اضطراری طرح رشته رادیولوژی فصل پاییز سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل پاییز سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام  سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته های فیزیوتراپی ، شنوایی سنجی، گفتاردرمان (فصل پاییز سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته های شنوایی سنجی ،گفتار درمانی و فیزیوتراپی میرساند جهت ثبت نام  فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون اضطراری طرح رشته ی رادیولوژی

کمیسیون اضطراری طرح رشته ی رادیولوژی پاییز ۱۳۹۳

باتوجه به ثبت نام اینترنتی رعایت و دقت نکات زیر الزامی است.

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل پاییز سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام  دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل پاییز سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح رشته رادیولوژی فصل پاییز سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل پاییز سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل پاییز سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام کمیسیون طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته رادیولوژی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام چهارمین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته مامایی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح رشته مامایی می رساند، تاریخ ثبت نام اینترنتی کمیسیون  مراکز درمانی

سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح اضطراری تابستان رشته رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح رشته رادیولوژی پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

قابل توجه فارغ التحصیلان محترم مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

جهت آگاهی از وصول اطلاعات فراغت از تحصیل خود از سوی دانشگاه محل تحصیل به وزارت بهداشت قبل از ثبت نام اینترنتی در سایت کمسیون طرح به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطرای طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل تابستان سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح اضطراری اول رشته رادیولوژی

کمیسیون طرح اضطراری اول رشته ی رادیولوژی تابستان ۱۳۹۳

باتوجه به ثبت نام اینترنتی رعایت و دقت نکات زیر الزامی است.

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون اصلی طرح رشته های اجباری (فصل تابستان ۹۳)

نتایج کمیسیون اصلی طرح رشته های اجباری (پرستاری و اتاق عمل) پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته رادیولوژی

کمیسیون طرح رشته ی رادیولوژی تابستان ۱۳۹۳

باتوجه به ثبت نام اینترنتی رعایت و دقت نکات زیر الزامی است.

ثبت نام اینترنتی کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل تابستان ۹۳)

باتوجه به ثبت نام اینترنتی رشته های اجباری (پرستاری ، هوشبری و اتاق عمل) جهت سهمیه فصل تابستان۹۳ رعایت و دقت نکات زیر الزامی است.

ثبت نام کمیسیون اضطراری سوم فصل بهار طرح رشته رادیولوژی

ثبت نام کمسیون اضطراری سوم فصل بهار طرح رشته رادیولوژی به صورت اینترنتی و تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی از طریق همین سایت می باشد ثبت نام از تاریخ دوشنبه مورخ۹/۴/۹۳ ساعت ۹صبح آغاز و تا پایان روز شنبه۱۴/۴/۹۳  می باشد

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل تابستان۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام چهارمین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۳)

جهت سهمیه باقیمانده فصل بهار و ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (پرستاری ،هوشبری و اتاق عمل) رعایت نکات زیر الزامی است .

کمیسیون اضطراری دوم فصل بهار رشته رادیولوژی

جهت ثبت نام کمیسیون اضطراری دوم فصل بهار طرح رشته رادیولوژی رعایت نکات زیر الزامی است .

اعلام پذیرفته شدگان کمیسیون اضطراری اول فصل بهار رشته رادیولوژی

نتایج کمیسیون اضطراری اول  فصل بهار  رشته رادیولوژی پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۳)

جهت سهمیه باقیمانده فصل بهار و ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (پرستاری ،هوشبری و اتاق عمل) رعایت نکات زیر الزامی است .

کمیسیون اضطراری فصل بهار رشته رادیولوژی

جهت ثبت نام کمیسیون اضطراری فصل بهار طرح رشته رادیولوژی رعایت نکات زیر الزامی است .

اعلام اسامی پذیرفته شدگان در کمیسیون طرح رادیولوژی فصل بهار ۹۳

نتایج کمیسیون طرح رشته رادیولوژی پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد. 

دومین کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۳)

جهت سهمیه باقیمانده فصل بهار و ثبت نام دومین کمیسیون طرح رشته های اجباری (پرستاری ،هوشبری و اتاق عمل) رعایت نکات زیر الزامی است .

نتایج کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل بهار ۹۳)

نتایج کمیسیون  طرح رشته های اجباری (پرستاری ، هوشبری و اتاق عمل )  پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته رادیولوژی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح رشته ی رادیولوژی جهت کمیسیون  فصل بهار ۹۳ می رساند.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطرای طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل بهار سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل بهار ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ششمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری(فصل زمستان ۹۲)

جهت سهمیه باقیمانده فصل زمستان و ثبت نام ششمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (پرستاری ،هوشبری و اتاق عمل) رعایت نکات زیر الزامی است . 

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

جهت سهمیه باقیمانده فصل زمستان و ثبت نام چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری علوم آزمایشگاهی رعایت نکات زیر بسیار الزامی است .

پنجمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل زمستان ۹۲

جهت سهمیه باقیمانده فصل زمستان و ثبت نام پنجمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (پرستاری ،هوشبری و اتاق عمل) رعایت نکات زیر الزامی است .

چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری(فصل زمستان ۹۲)

جهت سهمیه باقیمانده فصل زمستان و ثبت نام چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (پرستاری، هوشبری، اتاق عمل) به لینکهای زیر مراجعه نمایید

نتایج سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل زمستان ۹۲)

نتایج سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری( پرستاری و هوشبری ) فصل زمستان ۹۲ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد جهت دریافت فایل اینجا راکلیک کنید .

نتیجه کمیسیون اضطراری فصل زمستان رشته رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح اضطراری رشته رادیولوژی فصل زمستان

کمیسیون اضطراری فصل زمستان رشته رادیولوژی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی در کمیسیون اضطراری زمستان ۹۲ می رساند

جهت سهمیه باقیمانده فصل زمستان و ثبت نام کمیسیون اضطراری طرح رشته رادیولوژی رعایت نکات زیر الزامی است .

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی جهت سومین کمیسیون اضطراری فصل زمستان ۹۲ می رساند جهت اطلاع از ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج دومین کمیسیون اضطرای طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل زمستان سال ۹۲  پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۲ اعلام می شود.

صفحه‌ها

برگزاری دومین دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی (آگاهی از اناتومی اندامهای مختلف ۱)

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل کاردان و کارشناسان رادیولوژی می رساند دومین دوره آموزشی ضمن خدمت تحت عنوان "آگاهی از اناتومی اندامهای مختلف ۱" در تاریخ ۹۵/۶/۹"  در سالن اجتماعات معاونت درمان  برگزار خواهد شد. شایان ذکر است متقاضیان از تاریخ ۹۵/۶/۴تا تکمیل ظرفیت از طریق سایت معاونت درمان اقدام به ثبت نام نمایند.جهت تایید گواهی شرکت در دوره آموزشی ،  مهرو امضاء سوپروایزر آموزشی مرکز در معرفی نامه تکمیل شده الزامی است و به دلیل عدم وجود فضای کافی از پذیرش افرادی که بصورت اینترنتی ثبت نام ننموده اند معذوریم.

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت(آگاهی از آناتومی اندام های مختلف بدن ۱) ویژه پرسنل رادیولوژی

دوره آموزش ضمن خدمت رادیولوژی با عنوان ( آگاهی از آناتومی اندام های مختلف بدن ۱) در روز  شنبه مورخ ۹۵/۶/۱ جهت پرسنل کاردان و کارشناسان رادیولوژی مراکز درمانی در سالن اجتماعات این معاونت برگزارشد.

 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروزه ویژه کارشناسان بهبود کیفیت مراکز درمانی

دوره آموزش ضمن خدمت  با عنوان مدیریت پروژه در روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۵/۲۸ ویژه کارشناسان بهبود کیفیت و کارشناسان نظارت بردرمان این معاونت مراکز درمانی در سالن کنفرانس این معاونت با حضور جناب آقای شیخ ابومسعودی برگزارشد.

دریافت فایل آموزشی

برگزاری اولین دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی (آگاهی از اناتومی اندامهای مختلف ۱)

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل کاردان و کارشناسان رادیولوژی می رساند اولین دوره آموزشی ضمن خدمت تحت عنوان "آگاهی از اناتومی اندامهای مختلف ۱" در تاریخ ۹۵/۶/۱"  در سالن اجتماعات معاونت درمان  برگزار خواهد شد. شایان ذکر است متقاضیان از تاریخ ۹۵/۵/۲۶تا تکمیل ظرفیت از طریق سایت معاونت درمان اقدام به ثبت نام نمایند.جهت تایید گواهی شرکت در دوره آموزشی ،  مهرو امضاء سوپروایزر آموزشی مرکز در معرفی نامه تکمیل شده الزامی است و به دلیل عدم وجود فضای کافی از پذیرش افرادی که بصورت اینترنتی ثبت نام ننموده اند معذوریم.

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی(بیماری شناسی دوره سوم)

دوره آموزش ضمن خدمت رادیولوژی با عنوان بیماری شناسی در روز  شنبه مورخ ۹۵/۵/۲۳ جهت پرسنل کاردان و کارشناسان رادیولوژی مراکز درمانی در سالن اجتماعات این معاونت برگزارشد.

دریافت فایل آموزشی بیماری شناسی اعصاب و عفونی

دریافت فایل آموزشی بیماری شناسی گوارشی، قلب و تنفس

 

 

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پروژه های بیمارستانی (ویژه کارشناسان بهبود کیفیت)

با توجه به برنامه ریزی انجام شده بدین وسیله از کلیه کارشناسان ارشد مدیریت ،کارشناسان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و یا پرستاران شاغل در واحد بهبود کیفیت و . . . که مرتبط با برنامه ریزی پروژه های بهبود بیمارستان می باشند دعوت میگردد در کارگاه  آموزشی ضمن خدمت با عنوان آشنایی با مدیریت پروژه های بیمارستانی

برگزاری سومین دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی (بیماری شناسی)

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل کاردان و کارشناسان رادیولوژی می رساند آخرین دوره آموزشی ضمن خدمت تحت عنوان "بیماری شناسی" در تاریخ ۹۵/۵/۲۳"  در سالن اجتماعات معاونت درمان  برگزار خواهد شد. شایان ذکر است متقاضیان از تاریخ ۹۵/۵/۱۷تا تکمیل ظرفیت از طریق سایت معاونت درمان اقدام به ثبت نام نمایند.

ششمین كنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت

ششمین كنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون در تاريخ ۷الي ۸ شهریورماه ۱۳۹۵ به همراه جشنواره انتخاب آثار و تحقیقات برتر حوزه کنترل عفونت در مرکز همایشهای بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار مي شود

تغییر در برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی(بیماری شناسی)

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل کاردان و کارشناسان رادیولوژی می رساند دوره آموزشی ضمن خدمت تحت عنوان "بیماری شناسی" در تاریخ ۹۵/۵/۱۳    لغو و به تاریخ ۹۵/۵/۲۳ در سالن اجتماعات این معاونت موکول شد. ثبت نام اینترنتی  دوره از تاریخ ۹۵/۵/۱۷ در سایت این معاونت تا تکمیل ظرفیت آغاز خواهد شد

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزش ضمن خدمت رادیولوژی با عنوان بیماری شناسی در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۵/۵ جهت پرسنل کاردان و کارشناسان رادیولوژی مراکز درمانی در سالن اجتماعات این معاونت برگزارشد.

 

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزش ضمن خدمت رادیولوژی با عنوان بیماری شناسی در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۴/۲۸ جهت پرسنل کاردان و کارشناسان رادیولوژی مراکز درمانی در سالن اجتماعات این معاونت برگزارشد.

 

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل کاردان و کارشناسان رادیولوژی می رساند دوره آموزشی ضمن خدمت تحت عنوان "بیماری شناسی" در تاریخ ۹۵/۴/۲۸"  در سالن اجتماعات معاونت درمان  برگزار خواهد شد. شایان ذکر است متقاضیان از تاریخ ۹۵/۴/۲۲تا تکمیل ظرفیت از طریق سایت معاونت درمان اقدام به ثبت نام نمایند. ثبت نام پایان یافت

با توجه به تکرار دوره فوق الذکر در تاریخ هایی که متعاقبا اعلام می گردد.از حضور درجلسه و پذیرش افرادی که ثبت نام اینترنتی انجام نداده اند معذوریم.

برگزاری دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه مقدماتی ویژه مراکز پزشکی

بدینوسیله اطلاعیه شرکت پرتو آزمای مهر با مجوز از سازمان انرژی اتمی جهت برگزاری دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه مقدماتی ویژه مراکز پزشکی ارسال می گردد.

نیازسنجی آموزشی سال ۱۳۹۵

از آنجا که هدف نهایی از آموزش کارکنان ، توانمندسازی روزافزون آنها به منظور بهبود فرآیندهای جاری می باشد، لذا  سنجش نیازهای آموزشی کارکنان در جهت برنامه ریزی آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .

کارگاه آموزش نرم افزار هونت در آزمایشگاههای تشخیص طبی

قابل توجه کلیه پرسنل شاغل در آزمایشگاههای تشخیص طبی: کارگاه آموزش نرم افزار هونت در آزمایشگاههای تشخیص طبی در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۴ از ساعت ۸ صبح در این معاونت برگزار می گردد. جهت اطلاع از ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کلاس آموزشی ثبت سرطان در آزمایشگاههای تشخیص طبی

قابل توجه مسئولین فنی پاتولوژی آزمایشگاههای تشخیص طبی: کلاس آموزشی ثبت سرطان در آزمایشگاههای تشخیص طبی در تاریخ ۶/۱۲/۹۴ از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۰:۳۰ صبح در این معاونت برگزار می گردد. لازم به ذکر است شرکت در این جلسه الزامی می باشد.

کلاس آموزشی مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی

قابل توجه کلیه پرسنل شاغل در آزمایشگاههای تشخیص طبی: کلاس آموزشی مدیریت کیفیت بر اساس آخرین استاندارد های آزمایشگاهی تاریخ ۲۹/۱۱/۹۴ از ساعت ۸ صبح در این معاونت برگزار می گردد. جهت اطلاع از ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

راه اندازی سامانه مجازی دریافت مدارک تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

با عنایت به مکاتبه معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در خصوص راه اندازی سامانه مجازی دریافت مدارک تحصیلی ، به اطلاع دانش آموختگان این دانشگاه می رساند نظر به راه اندازی سامانه مذکور از تاریخ ۲۴/۰۹/۹۴ به آدرس  www.umsha.ac.ir  ، امور مربوط به دانش آموختگان این دانشگاه از طریق سامانه پیشگفت اجرا می گردد.

دریافت فایل های آموزشی دوره مدیریت کیفیت و مدلهای تعالی سازمان

 جهت دریافت فایل های آموزشی دوره مدیریت کیفیت و مدلهای تعالی سازمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت کیفیت و تعالی سازمان

با توجه به اهمیت موضوع مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی در جهت ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی درمانی ، این معاونت با همکاری مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ، اقدام به برگزاری آموزش حضوری با عنوان مدیریت کیفیت و مدلهای تعالی سازمانی نمود.

برگزاری چهارمین جلسه کمیته فرعی آموزش و توانمندسازی کارکنان حوزه درمان

چهارمین جلسه کمیته فرعی آموزش و توانمندسازی کارکنان حوزه درمان در تاریخ ۲۶ دی ماه با حضور مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی ،سرپرست امور اداری مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی،

برگزاری جلسه دوم مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی

جلسه دوم مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی با همکاری مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی در تاریخ ۲۳ دی ماه جهت روسای بیمارستانها و با حضور جمعی از مدیران حوزه پشتیبانی دانشگاه و حوزه درمان ، در محل تالار سبز دانشگاه برگزار گردید.

برگزاری کارگاه دو روزه سنجش اثربخشی دوره های آموزشی

به منظور ارتقاء سطح کیفی ، کارایی و کارآمدی دوره های آموزشی و بهبود فرآیندهای جاری آموزشی، کارگاه دو روزه سنجش اثربخشی دوره های آموزشی  در تاریخ ۱۹و ۲۰ دی ماه سال جاری در محل سالن کنفرانس این معاونت جهت سوپروایزرهای آموزشی مراکز درمانی دانشگاهی برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی استرس و روشهای کاهش آن

دوره آموزشی استرس و روشهای کاهش آن با امتیاز آموزش ضمن خدمت در تاریخ ۲۰ دی ماه سال جاری در محل سالن اجتماعات معاونت درمان جهت همکاران این معاونت با حضور جناب آقای دکتر جابری فرد برگزار گردید.

اصلاحیه گروه هدف آزمون الکترونیکی آشنایی با فرآیند برگزاری مناقصات

پیرو اطلاع رسانی قبلی انجام شده مرتبط با تقویم زمانبندی دوره های آموزشی ویژه دی ماه سال ۱۳۹۴ گروه توسعه آموزش و بهسازی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه ، بدینوسیله به اطلاع می رساند آزمون شغلی آشنایی با فرآیند برگزاری مناقصات که صرفا جهت اعضای مناقصات واحدها تعریف شده بود به موارد زیر اصلاح گردیده است :

اطلاع رسانی نهمین جشنواره آموزشی شهيد مطهری

نهمین جشنواره آموزشی شهيد مطهری به منظور شناسايی، انتخاب و قدردانی از فرآيندهای برتر نوآورانه در آموزش و ايجاد بستر تبادل تجربيات و کمک به ارتقاء کيفيت آموزش در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۵برگزار خواهد شد. مهلت ارسال فرایند­های نوآورانه جهت شرکت در جشنواره دانشگاهی تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ می باشد.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت خشم در محیط کاری

دوره آموزشی مدیریت خشم در محیط کاری با امتیاز آموزش ضمن خدمت در تاریخ ۱۴ دی ماه سال جاری در محل سالن اجتماعات معاونت درمان جهت همکاران این معاونت با حضور سرکار خانم دکتر چیت ساز برگزار گردید.

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی

با توجه به اهمیت مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی در جهت ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی درمانی ، این معاونت با همکاری مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ، اقدام به برگزاری آموزش حضوری مدیریت کیفیت و مدلهای تعالی سازمانی نمود.این جلسه آموزشی در تاریخ ۹ دی ماه سال جاری جهت روسای بیمارستانها

برگزاری دوره آموزشی اقتصاد سلامت

نظر به اهمیت جایگاه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت در برنامه ریزی، سیاستگذاری و اجرا در سطوح خرد و کلان نظام سلامت و از آنجا که اقتصاد سلامت با تکیه بر شیوه های علمی تخصصی منابع، ارتقاء بهره وری، برقراری عدالت و ارزیابی اقتصادی می تواند کمک شایانی به مدیران و سیاستگزاران بخش سلامت در دستیابی به اهداف متعالی تامین سلامت مردم جامعه نماید

تغییر در برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

بدینوسیله به اطلاع کلیه پرسنل کاردان و کارشناسان رادیولوژی می رساند دوره آموزشی ضمن خدمت تحت عنوان "مروری بر گرافیهای رنگی" در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۴  و دوره آموزشی "آشنایی با عملکرد دستگاه پرتابل و حفاظت پرتویی آن" در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۴ ، ۲۷/۱۰/۹۴ و ۱۹/۱۱/۹۴ در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی برگزار خواهد شد.  

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

 بدینوسیله به اطلاع کلیه کارشناسان رادیولوژی می رساند دوره آموزشی ضمن خدمت تحت عنوان "آشنایی با تکنیکهای سی تی با کنتراست" در روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه سال جاری در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شماره ۲ واقع در خیابان فیض، نبش چهارراه شیخ مفید، جنب مرکز ملاهادی سبزواری برگزار خواهد شد. شایان ذکر است متقاضیان یک هفته قبل از طریق سایت معاونت درمان اقدام به ثبت نام نمایند. 

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی پدافند غیر عامل در حوزه پدافند زیستی

دوره آموزشی آشنایی با اصول و مبانی پدافند غیر عامل در حوزه پدافند زیستیبا امتیاز آموزش ضمن خدمت (عمومی) در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ آذر ماه در محل سالن کنفرانس معاونت درمان جهت همکاران این معاونت با حضور دبیر محترم کمیته قرارگاه زیستی استان جناب آقای سید جلال مرتضوی برگزار گردید .

سومین جلسه کمیته فرعی آموزش و توانمندسازی کارکنان حوزه درمان

سومین جلسه کمیته فرعی آموزش و توانمندسازی کارکنان حوزه درمان مورخ ۱۷ آذرماه با حضور مدیر  امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی ،کارشناس توسعه آموزش و بهسازی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی، رابطین آموزشی مدیریت های این معاونت و رابطین آموزشی مراکز درمانی و مسئول واحد آموزش در محل سالن کنفرانس معاون درمان برگزار گردید.

لغو دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارشناسان رادیولوژی می رساند دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی تحت عنوان "آشنایی با تکنیکهای سی تی با کنتراست" در تاریخ ۲۰/۸/۹۴ لغو گردید. شایان ذکر است تاریخ برگزاری دوره مذکور متعاقبا اعلام می گردد. 

برگزاری جلسه هم اندیشی در رابطه با سرفصل های آموزشی اقتصاد سلامت

با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد سلامت در توسعه سلامت ملی ، در نظر است دوره آموزشی پیشگفت در آینده نزدیک جهت مدیران مراکز درمانی استان برگزار گردد.

جلسه آموزشی ایمنی در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

جلسه آموزشی ایمنی در  آزمایشگاههای تشخیص پزشکی در تاریخ ۷/۸/۹۴ از ساعت ۸ الی ۱۲ در معاونت درمان با حضور پرسنل و مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی برگزار گردید.

برنامه آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

برنامه آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی شش ماهه دوم سال به شرح زیر اعلام می گردد. 

جلسه آموزشی تربیت ممیز جهت آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

جلسه آموزشی تربیت ممیز جهت آزمایشگاههای تشخیص پزشکی در تاریخ  ۱۵/۷/۹۴ از ساعت ۸ الی ۱۲ در معاونت درمان با حضور ممیزین منتخب از بیمارستانهای تحت پوشش برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیته فرعی آموزش و توانمندسازی کارکنان حوزه درمان

جلسه کمیته فرعی آموزش و توانمندسازی کارکنان حوزه درمان در تاریخ ۹۴/۵/۳۱ در سالن کنفرانس معاون درمان با حضور قائم مقام معاون درمان ،سرپرست امور اداری مدیریت محترم توسعه ،  مدیر  امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی و سرپرست گروه توسعه آموزش و بهسازی مدیریت توسعه ، مسئول واحد آموزش و رابطین آموزشی مدیریت های این معاونت و رابطین آموزشی مراکز درمانی برگزار گردید.

کلاس آموزشی طرح تحول سلامت در آزمایشگاهها

کلاس آموزشی طرح تحول سلامت در  آزمایشگاهها در تاریخ  ۲۹/۵/۹۴ از ساعت ۸ الی ۱۲ در معاونت درمان با حضور سوپروایزر آزمایشگاههای بیمارستانهای تحت پوشش برگزار گردید.

کلاس آموزشی اعتبار بخشی در بخش آزمایشگاه

کلاس آموزشی اعتبار بخشی در  آزمایشگاههای بیمارستانی در تاریخ  ۲۴/۵/۹۴ از ساعت ۸ الی ۱۳ در معاونت درمان با حضور بیش از صدنفر از مسئولین فنی و پرسنل فنی آزمایشگاههای بیمارستانهای وابسته و غیر وابسته برگزار گردید.

برگزاری دوره مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه جهت مراکز خصوصی

با عنایت به نامه شماره ۱۲/۲/۷۳۲۲/پ مورخ ۹۴/۵/۱۴ مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی و مجوزمدیر کل محترم دفتر حفاظت در برابر اشعه کشور، گروه توسعه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه در نظر دارد دوره های آموزش مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی ( بیمارستان / درمانگاه / رادیولوژی / سی تی اسکن / آزمایشگاه) خصوصی ، به شرح ذیل را برگزار نماید.

فایل آموزش تربیت کارشناس ارزیاب

جهت دریافت فایل آموزش تربیت کارشناسان ارزیاب مورخ ۹۴/۵/۶ کلیک نمایید. کارگاه آموزشی ارزیابی طرح تحول ، برقراری ارتباط موثر

ثبت نام دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

ثبت نام دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی باعنوان آشنایی باموادحاجب جدید,کاربرد و عوارض آن در رادیولوژی از تاریخ ۶/۵/۹۴ لغایت ۱۰/۵/۹۴در سایت معاونت درمان فعال می باشد. کلاس آموزشی مذکوردرتاریخ  ۹۴/۵/۱۱برگزار می گردد.

لینک ثبت نام

برگزاری دوره آموزشی مداوم رادیولوژی

دوره آموزشی تحت عنوان اصول تصویربرداری در سی تی اسکن دارای امتیاز آموزش مداوم در طی ۵ جلسه در سالن کنفرانس این معاونت برگزار می گردد. متقاضیان می توانند در تاریخ ۲۷/۴/۹۴ با مراجعه به سایت آموزش مداوم جهت ثبت نام اقدام نمایند. 

اصلاح تاریخ برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

بدینوسیله به اطلاع پرتوکاران محترم می رساند برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی در تاریخ ۱۷/۳/۹۴ لغوشده است, و در تاریخ ۲۹/۶/۹۴ برگزار خواهد شد. 

قابل توجه کارشناس و کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و نظارت بر درمان

قابل توجه کارشناس و کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و نظارت بر درمان دوره آموزشی ضمن خدمت آشنایی با دستورالعملهای تحول در نظام سلامت در روز سه شنبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ از ساعت ۸-۱۳ در سالن اجتماعات (طبقه دوم) معاونت درمان برگزار می گردد . لازم به ذکر است امکان حضور دراین  دوره منوط به ثبت نام الکترونیکی دروب سایت معاونت درمان می باشد.
ثبت نام

 

برنامه آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده توسط امور پرتوها معاونت درمان  و مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی، بدینوسیله برنامه آموزشی ۶ ماهه اول سال ۹۴ ضمن خدمت رادیولوژی،  جهت اطلاع وحضور همکاران پرتوکار در دوره های آموزشی ارائه می گردد.

دریافت فایل جدول آموزشی 

کنگره بین المللی کشاورزی سالم ، تغذیه سالم ، جامعه سالم

به اطلاع میرساند اولین کنگره بین المللی " کشاورزی سالم ، تغذیه سالم ، جامعه سالم" در ۱ و ۲ مرداد ماه ۱۳۹۴ با همکاری وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی برگزار خواهد گردید.جهت دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

اطلاع رسانی هفته آموزش

نظر به برگزاري هفته آموزش به مناسبت روز استاد و هشتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري در تاريخ پنجم تا دهم ارديبهشت ماه سال جاري،با توجه به نقش این هفته در ارج نهادن به آموزش جهت دریافت برنامه های این هفته به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

برگزاری دومین دوره آموزشی قدم به قدم رینو پلاستی و اندوسکوپی سینوس در خاور میانه

انجمن راینولوژی استان فارس با همکاری گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شیراز دومین دوره بین المللی آموزش رینوپلاستی و اندوسکوپی سینوس را از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۴ در شیراز برگزار می نماید.

لغو تکرار دوره آموزشی کاربرد آناتومی در رادیولوژی

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم مراکز آموزشی درمانی می رساند تکرار دوره آموزش ضمن خدمت رادیولوژی با عنوان کاربرد آناتومی در رادیولوژی در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۳ برگزار نخواهد شد.

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزش ضمن خدمت رادیولوژی با عنوان کاربرد آناتومی در رادیولوژی در روز یکشنبه مورخ ۷/۱۰/۹۳ جهت پرسنل کاردان و کارشناسان رادیولوژی

اسلایدهای دوره آموزشی تغییرات جدید استانداردهای اعتباربخشی در محور آموزش در سال ۹۳

جهت دریافت اسلایدهای دوره آموزشی تغییرات جدید استانداردهای اعتبار بخشی در محور آموزش در سال ۹۳ کلیک نمایید

جزوه آموزشی آیین نگارش مکاتبات اداری

جهت دریافت جزوه آموزشی آیین نگارش مکاتبات اداری کلیک کنید

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی با عنوان تفسیر کلیشه ای سر و گردن (۲) جهت کارشناسان رادیولوژی در روز ۲۳/۹/۹۳ در

اعلام نمرات آزمون داده پردازی بهداشتی ویژه گروه مدارک پزشکی

پیرو برگزاری آزمون حضوری داده پردازی بهداشتی مورخ۲۶و۲۷مهرماه ۹۳ نمرات آزمون به تفکیک گروه و تاریخ اعلام می گردد. جهت دریافت نمرات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی تحت عنوان اصول نگهداری و کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی جهت پرسنل کاردان و کارشناس رادیولوژی 

برگزاری دوره آموزشی حفاظت در برابر اشعه صرفاً جهت پرتوکاران بخش خصوصی

با عنایت به مجوز مدیر کل محترم دفتر حفاظت در برابر اشعه کشور ،  گروه توسعه آموزش وبهسازی منابع انسانی دانشگاه در نظر دارد دوره های «آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی» و « آموزش پیشرفته  حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی » را  صرفاً جهت پرتوکاران محترم بیمارستان ها ، آزمایشگاه ها  ، رادیولوژی و سونوگرافی بخش خصوصی برگزار نماید. داوطلبان شرکت در دوره های پیشگفت می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۳۷۹۲۲۱۵۰-۰۳۱ تماس حاصل نمایند.

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی تحت عنوان تفسیر کلیشه ای سر و گردن (۱) در روز یکشنبه مورخ ۱۱/۸/۹۳ جهت کاردان و کارشناسان رادیولوژی در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی برگزار خواهد شد.

قابل توجه کارشناسان رادیولوژی

سمینار دوروزه آموزشی تحت عنوان حفاظت در برابر اشعه در مراکز پزشکی در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۵/۸/۹۳ و ۶/۸/۹۳ از ساعت ۸ لغایت ۱۲ در سالن کنفرانس معاونت درمان با ۷۵/۳ امتیاز آموزش مداوم برگزار خواهد شد.

سلامت زنان سلامت نسل ها

به مناسبت هفته سلامت بانوان ایرانی  جهت مطالعه مطالب آموزشی   به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزشی با عنوان اصول صحیح کار با پرتو برای گروههای پرخطر جهت پرسنل کاردان و کارشناسان رادیولوژی  

تقویم آموزشی رادیولوژی

جهت مشاهده تقویم آموزشی نیمه دوم سال ۹۳ رادیولوژی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزشی با عنوان آشنایی با سیستم پکس (۱) توسط امور پرتوها این معاونت طبق جدول درادامه مطلب جهت کارشناسان رادیولوژی، تجهیزات پزشکی و ITدر سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی برگزار خواهد شد.دوره آموزشی با عنوان آشنایی با سیستم پکس (۱) توسط امور پرتوها این معاونت طبق جدول ذیل جهت کارشناسان رادیولوژی، تجهیزات پزشکی و ITدر سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی برگزار خواهد شد.

چگونگی برگزاری دوره آموزشی برنامه تحول نظام سلامت در مراکزآموزشی درمانی و بیمارستان ها

سوپروایزر ها و رابطین محترم آموزشی با توجه به ضرورت برگزاری دوره آموزشی آشنایی با دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت  پیرو نامه شماره ۳۲۱۹/۷/د مورخ ۲/۴/۹۳ این معاونت ضمن دریافت فرم نیازسنجی در ادامه مطلب ،

برگزاری دوره آموزش به بیمار

روزیکشنبه ۱ تیرماه ، برنامه آموزش به بیمار توسط واحد آموزش با درخواست و هماهنگی بیمارستانهای اشرفی  و ساعی خمینی شهر،

برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزش ضمن خدمت رادیولوژی با عنوان اصول عکسبرداری در بیماران ترومایی جهت پرسنل کاردان و کارشناس رادیولوژی در تاریخ

برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزش ضمن خدمت با عنوان آشنایی با اصطلاحات پزشکی و اختصارات رادیولوژی، جهت کارشناسان رادیولوژی در تاریخ

برگزاری آموزش مداوم پزشکان با موضوع ICU admission

صبح روز پنج شنبه ۸خردادماه، از سری آموزش های مداوم ویژه پزشکان معاونت درمان ، ستاد هدایت و اتاق فرمان های استان کلاس آموزشی ICU admissionتوسط آقای دکتر فاضل متخصص بیهوشی

صفحه‌ها

برگزاری جلسه بررسی استاندارد بیمارستان دوستدار سالمند

در جلسه ای که به منظور پایش میزان پیشرفت اجرای استاندارد بیمارستان دوستدار سالمند و بررسی مشکلات اجرایی دو بیمارستان شهید چمران و امین در تاریخ ۱۳/۴/۹۵ در محل معاونت درمان برگزار شد

ابلاغ دستورالعمل جدید دفتر حفاظت در برابر اشعه

با توجه دستورالعمل جدید دفتر حفاظت در برابر اشعه با عنوان "معاینه بالینی و آزمایشهای پزشکی کارکنان مراکز کار با پرتوهای یونساز و تاسیسات هسته ای" به شماره شناسه INRA-RP-WI-100-00/30-3-Far.1395 (بازنگری ۳)، ضروریست کلیه آزمایشات پرسنل پرتوکار در قالب دستورالعمل جدید انجام پذیرد. جهت دریافت فایل دستورالعمل مذکور به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. 

دستورالعمل جایگزینی (اسقاط) و جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه ای

قابل توجه کلیه مراکز درمانی دولتی و خصوصی: با توجه به نامه شماره ۶۵۵/۱۴۷۹۹۴ معاون محترم وزیر و رییس سازمان غذا و دارو و نامه شماره ۱۰۱/۱۳۳۳/د مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی در خصوص ضوابط نصب و راه اندازی، جایگزینی و جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه ای جهت دریافت فایل دستورالعمل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

برگزاری جلسه آموزشی راه اندازی سامانه جامع مدیریت پرستاری (ishiftplus)

جلسه آموزشی راه اندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند پرستاری (ishiftplus) روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ازساعت ۸ لغایت ۱۶ در تالار الکترونیک دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط اداره پرستاری و با همکاری واحد IT و با حضور مدیران پرستاری مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابعه برگزار گردید .

برگزاری مراسم بزرگداشت روز پرستار و تجلیل از پرستاران نمونه استان

روز سه‌شنبه ۲۷ بهمن‌ماه، بمناسبت سالروز با سعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، بمنظور بزرگداشت این روز و تجلیل از پرستاران نمونه بیمارستان های استان، مراسم جشنی در تالار ابن سینا مرکز همایش های علمی دانشگاه برگزار شد.

نمرات شرکت کنندگان در آزمون حضوری استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار

آزمون حضوری استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی در روز سه شنبه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ در تالار لقمان ساختمان گسترش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت مسئولان ایمنی بیمارستان ها و هماهنگ کنندگان ایمنی بیمار و مدیریت خطر برگزار گردید.

مراسم گرامیداشت سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار

مراسم بزرگداشت مقام شامخ پرستار روز شنبه ۲۴ بهمن ماه  در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار و در این مراسم معاون اداری مالی دانشکده پرستاری، رئیس اداره پرستاری ، کادر پرستاری برگزیده کشوری و چند تن از مدیران پرستاری مراکز درمانی تابعه این دانشگاه شرکت نمودند

قابل توجه مسئولین فنی محترم مراکزدرمان سوء مصرف مواد

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به نامه شماره ۲۰۵۸۵/۴۰۰د  مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۴ وزارت متبوع و تذکرات قبلی درج شده در سایت این معاونت در خصوص ارسال به موقع آمار سه ماهه و ماهیانه , کلیه مراکز موظف می باشند تا تاریخ ۱۸/۸/۹۴ فایل های آماری (به پیوست ) را به واحد درمان سوء مصرف مواد این معاونت ایمیل نمایند.شایان ذکر است در صورت عدم ارسال به موقع آمار تا تاریخ ذکر شده داروی مرکز تحویل داده نخواهد شد ,درصورت عدم ارسال آمارطبق رای کمیته نظارت استانی( مبنی بر قطع سهمیه دارویی) برخورد خواهد شد.
پیوست نامه وزارت متبوع 

فرمهای آمارسه ماهه دوم وماهیانه

قابل توجه مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد

جهت دریافت چک لیست نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد اینجا را کلیک نمایید.

انتخابات چهارمین دوره شورای عالی سازمان نظام پرستاری

انتخابات چهارمین دوره شورای عالی سازمان نظام پرستاری فردا (سه شنبه ۲۸ مهر ) با رقابت ۱۶۵ نامزد برگزار می گردد.

کنفرانس علمی یک روزه "سنجش و تفسیر گازهای خون شریانی"

 واحد اداره پرستاری معاونت درمان، کنفرانس علمی یک روزه "سنجش و تفسیر گازهای خون شریانی"را جهت پرستاران شاغل در مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در روز یکشنبه ۸ شهریور ماه در سالن کنفرانس معاونت درمان، برگزار نمود.

آغاز ثبت‌نام از كاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورای عالی نظام پرستاری

ثبت نام از کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورای عالی نظام پرستاری از چهارم شهریور به مدت ۵ روز کاری آغاز شد.جهت اطلاع از شرایط ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

تقدیم اعتبارنامه های منتخبین چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری

روز سه شنبه ، سیزدهم مردادماه ساعت ۸ صبح جلسه ای در دفتر ریاست محترم دانشگاه با حضور رئیس محترم دانشگاه ، قائم مقام محترم ریاست دانشگاه ، معاون محترم درمان و رئیس هئیت اجرایی ، رئیس محترم هیات نظارت و اعضاء ، رئیس محترم اداره پرستاری ، عوامل اجرایی چهارمین دوره انتخابات نظام پرستاری، منتخبین جدید ( اعضای اصلی و علی البدل ) و اعضائ هیئت مدیره قبل تشکیل گردید.

ارجاع بیماران HIV مثبت به مراکز مشاوره ای بیماریهای رفتاری

مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به آگاهی می رساند با توجه به دستور العمل برنامه کشوری کنترل و پیشگری عفونت HIV , لازم است انجام تستهای تاییدی HIV خودداری نموده و جوابهای مثبت الایزا این آزمایش را را به صورت questionable گزارش و این